keyboard_arrow_up

Informació

Vine a veure el nostre Espai Joguines Ecològiques a Vic!

  Plaça dels Màrtirs 22, 08500 Vic

  619 84 83 99

  correu electrònic

Formulari de contacte


Escriu les lletres i/o números que surten a la imatge (posar lletres en majúscules):


De conformidad amb el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat de titularitat de Anna Vilardell, amb la finalitat de poder respondre a les seves consultes. L'informem que les seves dades no seran objecte de cessió a cap altra entitat i que es conservaran mentre es mantinguin les converses entre les parts o durant els anys necessàries per cumplir amb les obligacions legals i tributaries vigents en cada moment o fins que vostè exerceixi algun dels següents drets: Accés, rectificació o supressió, cancel·lació, limitació i oposició o portabilitat de les dades enviant un email a: info@joguinesecologiques.cat