Els nostres productes

- Hem buscat joguines amb processos de fabricació respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a la inclusió de persones amb dificultats socials.

- Comprovem que els materials usats per a la seva fabricació són naturals (cautxú, fusta, teixits, ...)

- Hem escollit productes sans per als nostres fills/es (plàstics alimentaris lliures de Bisfenol A (BPA), Ftalats, PVC, materials lliures de metalls pesats, pintures no tòxiques, ...).

Encara que la primera fase de l’experimentació dels nadons és a través de la boca, els vapors que desprenen alguns plàstics tous de joguines per edats més avançades també són nocius, i hem de procurar eliminar-los entre tots/es.

- Oferim joguines creatives, didàctiques i co-educatives. Que incloguin a tots els nens i nenes, sense diferències de sexe, procedència, dificultats, etc. Joguines per a tots i totes!

Partint de la base que avui en dia els nostres nens i nenes són uns afortunats per tenir tot el que els envolta, creiem que cal oferir menys joguines, però de major qualitat.

Joguines que no es perdran en el temps per la seva excel·lent elaboració i materials.

Joguines que entre els germans podran heretar i gaudir de la càrrega emocional que això comporta.

Joguines que ajudaran a fomentar la seva imaginació i creativitat en totes les etapes evolutives de la seva infància.


Perquè els pares i éssers estimats puguin compartir aquest concepte, que s'impregna en la ment i en el cor de qui el comparteix, que no és altre que EL TEMPS DE JOC amb els petits i petites de la família.