keyboard_arrow_up

Cercle de creació Waldorf/Montessori

26,00 €

Aquesta eina tan sòlida de la pedagogia Waldorf ha estat enriquida amb la introducció de fitxes que permetessin l'autocorrecció, tal com estableix el corrent pedagògica iniciada per Maria Montessori.

Es compon d'un tauler circular de 20 cm de diàmetre, amb 10 sortints numerats de 0 a 9, col·locats seguint el sentit de les agulles del rellotge i separats de forma equidistant entre si.

S'acompanya el producte d'un cabdell de fil de cotó i 9 fitxes autocorrectores, elaborat seguint el patró establert per la pedagogia Waldorf per afavorir l'aprenentatge de les taules de multiplicar de manera manipulativa.

És una eina molt versàtil que afavoreix l'acostament a les matemàtiques de manera manipulativa, treballant la psicomotricitat fina i la creativitat a partir dels 3 anys.

Estan especialment recomanades per a nens d'aproximadament 8 anys, edat en què s'enfronten a l'aprenentatge de les taules de multiplicar.
 

Què desenvolupa?
En matemàtiques tot parteix d'alguna cosa concret que va adquirint abstracció i amb aquest material pots treballar des del joc, la manipulació i la creació, les taules de multiplicar, una de les operacions bàsiques per altres conceptes més abstractes i per a la vida quotidiana.

Disponibilitat: Sense Stock

aquest article no s'envia, s'ha de recollir físicament a la nostra botiga!Material: fusta
Transport: aquest article no s'envia, s'ha de recollir físicament a la nostra botiga!

Amb el "cercle de creació", els nens i nenes treballen de forma visible, hi ha moviment, també compten i, finalment, es produeix un estel que reflecteix aquest nombre repetit. Pots després portar a paper els resultats, fer servir llanes de colors que representin cada nombre ... Té infinitat de possibilitats.

Hi ha diverses activitats que es poden desenvolupar amb el nostre cercle de creació:
- Construcció lliure: utilització del fil de cotó per elaborar dissenys lliures i treballar la psicomotricitat fina.
- Representació de les taules de multiplicar: es treballa el procés matemàtic de manera manipulativa, utilitzant un sistema d'aprenentatge kinestèsic, en què es processa la informació associant-la a sensacions i moviments, d'acord amb el plantejament eurítmico establert per Rudolf Steiner.

productes relacionats